Love Jane Pontarelli 

Designer Irina Shabayeva 

Socialite Jane Pontarelli @domenicovacca 

Photography Paul Walker